0
อีสานจันทรากรุ๊ปเป็นแบรนด์บริหารจัดการร้านอาหารที่ให้ความสนใจกับอาหารไทยภูมิภาครสชาติดั้งเดิม อีกทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการและกลยุทธ์การขยายสาขาร้านอาหาร โดยปัจจุบันมี กิจการร้าน อาหารภายใต้แฟรนไชส์ของสุพรรณิการ์กรุ๊ป รวมทั้งกิ่งไกรและร้านอาหารอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต