0

กิ่งไกรมอบประสบการณ์ที่แตกกิ่งก้านไปไกลกว่าเรื่องของอาหาร แต่ครอบคลุมประสบการณ์จากการใช้ชีวิตที่ สามารถพกกลับไปบ้านได้ โดยการนำเสนอร้านค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ของ Thorr ผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากภูมิปัญญา ท้องถิ่นของชาวอีสาน Thorr เป็นธุรกิจครอบครัวจากจังหวัดอำนาจเจริญที่คนรุ่นใหม่ในท้องถิ่นให้คุณค่ากับ ความรู้ดั้งเดิมและพัฒนาเป็นสินค้าที่ทันสมัย Thorr สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นด้วยการรื้อฟื้นทักษะงานฝีมือ ซึ่งสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรม กิจการของ Thorr ได้ขยายในภาคอีสานในหลายจังหวัด จากจังหวัดอำนาจเจริญ ยังกาฬสินธุ์ และไปไกลถึงภาคใต้ ภาคกลาง และภาคเหนือ


กิ่งของต้นไกรที่แตกออกไปไกลมากกว่าที่เคยเป็น ด้วยรากไกรที่แข็งแรงและชอนไชลึก กว้างขวางไป ทั่วแผ่นดิน” คุณเอ้ ธนฤกษ์ เหล่าเราวิโรจน์ (ผู้ก่อตั้งกิ่งไกรและอีสานจันทรากรุ๊ป)


ติดต่อเรา


   18 ซ.นิมมานเหมินทร์ 11,
ถ.นิมมานเหมินทร์ , สุเทพ, เมือง, เชียงใหม่,ประเทศไทย 50200   info@ginggrai.com
Copyright © 2021 Ging Grai by Isan Jantra Group. All Rights Reserved.