0

Classic Organic Longan Honey Syrup น้ำผึ้งดอกลำไยไซรัป

Classic Organic Longan Honey Syrup น้ำผึ้งดอกลำไยไซรัป


กรุณาสั่งซื้อสินค้า โดยท่านจะได้รับสินค้าภายใน 5 วัน โดยทางบริษัทจะติดต่อท่านหลังจากมีการสั่งซื้อเพื่อยืนยัน และชำระเงิน


ส่วมผสม

น้ำผึ้งดอกลำไย, น้ำเปล่า

SKU
10002-11
น้ำหนัก
100 กรัม
ราคา
99 บาท

สินค้าที่คล้ายกัน