0
อีสานจันทรากรุ๊ปเป็นแบรนด์บริหารจัดการร้านอาหารที่ให้ความสนใจกับอาหารไทยภูมิภาครสชาติดั้งเดิม อีกทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการและกลยุทธ์การขยายสาขาร้านอาหาร โดยปัจจุบันมี กิจการร้าน อาหารภายใต้แฟรนไชส์ของสุพรรณิการ์กรุ๊ป รวมทั้งกิ่งไกรและร้านอาหารอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

กิ่งของต้นไกรที่แตกออกไปไกลมากกว่าที่เคยเป็น ด้วยรากไกรที่แข็งแรงและชอนไชลึก กว้างขวางไป ทั่วแผ่นดิน” คุณเอ้ ธนฤกษ์ เหล่าเราวิโรจน์ (ผู้ก่อตั้งกิ่งไกรและอีสานจันทรากรุ๊ป)


ติดต่อเรา


   18 ซ.นิมมานเหมินทร์ 11,
ถ.นิมมานเหมินทร์ , สุเทพ, เมือง, เชียงใหม่,ประเทศไทย 50200   info@ginggrai.com
Copyright © 2021 Ging Grai by Isan Jantra Group. All Rights Reserved.