0

กิ่งไกรมอบประสบการณ์ที่แตกกิ่งก้านไปไกลกว่าเรื่องของอาหาร แต่ครอบคลุมประสบการณ์จากการใช้ชีวิตที่ สามารถพกกลับไปบ้านได้ โดยการนำเสนอร้านค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ของ Thorr ผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากภูมิปัญญา ท้องถิ่นของชาวอีสาน Thorr เป็นธุรกิจครอบครัวจากจังหวัดอำนาจเจริญที่คนรุ่นใหม่ในท้องถิ่นให้คุณค่ากับ ความรู้ดั้งเดิมและพัฒนาเป็นสินค้าที่ทันสมัย Thorr สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นด้วยการรื้อฟื้นทักษะงานฝีมือ ซึ่งสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรม กิจการของ Thorr ได้ขยายในภาคอีสานในหลายจังหวัด จากจังหวัดอำนาจเจริญ ยังกาฬสินธุ์ และไปไกลถึงภาคใต้ ภาคกลาง และภาคเหนือ