0

กิ่งไกรเป็นร้านอาหารไทยสี่ภาคที่มีรสชาติเสมือนปรุงทุกมื้อที่บ้าน สร้างสรรค์อย่างมีเอกลักษณ์โดยอีสาน จันทรากรุ๊ป แบรนด์ร้านอาหารในเชียงใหม่ ซึ่งก่อตั้งโดยคุณเอ้ ธนฤกษ์ เหล่าเราวิโรจน์ ชื่อของร้านนั้นมาจาก ต้นไกร ต้นไม้ต้นแรกที่ปลูกไว้ที่สุพรรณิการ์โฮม ในจังหวัดขอนแก่น ต้นไม้ที่มีอายุมากกว่ากว่า 38 ปีและมีสายพันธุ์เดียวกับต้นไทรต้นนี้มีความหมายพิเศษมากสำหรับคุณเอ้และครอบครัว ต้นไกรนี้ตั้งตระหง่าน อยู่ใจกลางสุพรรณิการ์โฮมแผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาปกป้องแสงอาทิตย์และยังเป็นที่พักใจสู่ความสงบมานานมากกว่าสามทศวรรษ


ต้นไกรยังมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าความสำคัญต่อครอบครัวคุณเอ้ ซึ่งคือความสำคัญในพระพุทธศาสนา อันนอกเหนือไปจากต้นโพธิ์ ต้นไทรและต้นกร่าง ณ ใต้ต้นไกรคือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าองค์ที่ 4 พระนามว่า พระทีปังกรพุทธเจ้าได้ประทับตรัสรู้ พระทีปังกรพุทธเจ้านั้นถือเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรกในพุทธวงค์ของ พระโคตมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน

เป็นที่ทราบกันดีว่าต้นไกรนั้นสามารถแตกกิ่งก้านสาขาได้ไกลมากกว่าต้นไม้อื่นๆ และมีรากที่แข็งแรง ชอนไชแผ่ขยายไปได้ไกลมาก การนำชื่อของต้นไกรมาใช้จึงสะท้อนให้เห็นถึงแรงบันดาลใจในการก่อตั้ง ร้านอาหารไทยภูมิภาคที่มีรากฐานที่แข็งแกร่งและพร้อมที่จะแผ่ขยายไปทั่ว ทั้งในท้องถิ่นและทั่วโลก


กิ่งไกรนำเสนอการเดินทางของชีวิตและประสบการณ์ด้านอาหารของคุณเอ้และครอบครัว จากภาคตะวันออก สู่อีสาน ไปยังภาคกลางและภาคเหนือ เป็นการผสมผสานความรู้ อัตลักษณ์และประสบการณ์เข้าด้วยกัน โดยมุ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตอย่างรีบเร่งและถวิลหาอาหารอันเป็นรสชาติของความสุขใจ แบบบ้านๆ ซึ่งรวมทั้งชาวเชียงใหม่และผู้มาเยี่ยมเยือน ทั้งจากในและต่างประเทศ กิ่งไกรยังมีความตั้งใจที่จะ ขยายสาขาไปถึงระดับโลกในโอกาสที่เหมาะสม


กิ่งของต้นไกรที่แตกออกไปไกลมากกว่าที่เคยเป็น ด้วยรากไกรที่แข็งแรงและชอนไชลึก กว้างขวางไป ทั่วแผ่นดิน” คุณเอ้ ธนฤกษ์ เหล่าเราวิโรจน์ (ผู้ก่อตั้งกิ่งไกรและอีสานจันทรากรุ๊ป)


ติดต่อเรา


   18 ซ.นิมมานเหมินทร์ 11,
ถ.นิมมานเหมินทร์ , สุเทพ, เมือง, เชียงใหม่,ประเทศไทย 50200   info@ginggrai.com
Copyright © 2021 Ging Grai by Isan Jantra Group. All Rights Reserved.